Wednesday, 6 July 2011

KOLEKSI BUKU-BUKU AGAMA/ILMIAH                                  SINOPSIS 25 KISAH PARA SAHABAT NABI DAN RASUL

    Allah S.W.T. berfirman: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadany a."(Al-Ahzab: 56)

   Buku 25 Kisah Para Nabi Dan Rasul ini memaparkan kisah perjuangan para Nabi dan Rasul dalam usaha mereka menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok bumi. Semua kisah yang dipaparkan menerusi buku ini dipetik dari Al-Qur’an dan Hadis serta pandangan para ulama’ muktabar.

   Adalah diharapkan, menerusi pembacaan buku ini akan timbul penghayatan terhadap perjuangan suci para Nabi dan Rasul, juga dapat mengambil iktibar bagi memantapkan keimanan.

No comments:

Post a Comment