Wednesday, 6 July 2011                              SINOPSIS KISAH PARA SAHABAT RASULULLAH S.A.W - 
                                        Perjalanan Hidup 65 Sahabat Rasulullah S.A.W

   Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan
 salam buat Junjungan Besar, Nabi Muhammad s.a.w., ahli keluarga dan para 
sahabat baginda,para ambia, para syuhada, para aulia dan sekalian mukmin.

   Bersyukur ke hadrat Allah kerana dengan limpah rahmat serta inayah-Nya penerbitan
buku ini dapat dilaksanakan dengan seadanya menurut terjemahan dari naskhah asal. 
Sesungguhnya usaha penerbitan buku ini adalah bagi memaparkan kisah perjuangan 
sebahagian dari para sahabat Rasulullah s.a.w. dalam menegakkan agama Islam
di muka bumi ini. Adalah diharapkan agar menerusi pembacaan buku ini akan menjadi
pemangkin untuk mereka yang hendak berjalan menuju Allah S.W.T., memperbaiki diri
dan dalam masa yang sama mengasihi Rasulullah s.a.w. serta para sahabat baginda.

   Mudah mengambil iktibar dan merangsang semangat untuk hidup atas dasar taqwa
 kepada Allah serta istiqomah d-mudahan menerusi pembacaan ini akan dapat menjadi 
bimbingan,alam mengerjakan amal soleh dan ketaatan.  Semoga buku ini akan menjadi
 bahan bacaan yang bermutu, berilmu lagi bermanfaat.Kepada Allah jua diserahkan segala
 urusan; dengan doa agar usaha kecil ini akan dikira sebagai amal soleh di sisi-Nya. Wassalam....

No comments:

Post a Comment